لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(115)
چاپ مجدد (212)
تالیف (37)
ترجمه (290)
تهران (316)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (327) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Oxford pocket dictionary: English - Persian
مترجم:حمیدرضا بلوچ - گامی تا فرزانگان - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -6-91201-600-978 انتخاب
2- مردان مریخی، زنان ونوسی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ مترجم:بهناز پیاده - چابک اندیش - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3100 نسخه - 47000 ریال - 6 -6-90926-600-978 انتخاب
3- قلعه حیوانات
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:حمید بهرام - گهبد - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 12000 ریال - 6 -09-8766-964 انتخاب
4- گرامر کامل زبان انگلیسی: بر اساس Grammar in use
نويسنده:ریموند مورفی ؛ نويسنده:ویلیام اسمالزر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شباهنگ - 696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 7 -51-6127-964-978 انتخاب
5- مارمولک و بازیافت
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -08-7414-964 انتخاب
6- فرهنگ انگلیسی به فارسی میانه = Oxford intermediate dictionary
مترجم:حمیدرضا بلوچ - اسرار دانش - 750 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -64-7551-964 انتخاب
7- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -27-5750-964-978 انتخاب
8- 40 آزمون برای شناخت دیگران
نويسنده:جونی کینچر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:غلامعلی اسماعیلی - شرکت انتشارات فنی ایران - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -87-6232-964-978 انتخاب
9- گرامر کامل زبان انگلیسی: بر اساس Grammar in use
نويسنده:ریموند مورفی ؛ نويسنده:ویلیام اسمالزر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شباهنگ - 692 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 7 -51-6127-964 انتخاب
10- گرامر کامل زبان انگلیسی
نويسنده:ریموند مورفی ؛ نويسنده:ویلیام اسمالزر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - دانشیار - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2200 نسخه - 300000 ریال - 1 -1-97048-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33