لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عناصر رنگ: کتابی درباره روش رنگ از "یوهان ایتن" بر اساس اثر دیگری از این ...
نويسنده:یوهانس ایتن ؛ مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:افسانه بلوری - عفاف - 112 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 9000 ریال - 2 -03-6826-964 انتخاب
2- سازگاری درون‌سلولی عضلات قلب و اسکلتی نسبت به تمرین
نويسنده:مایکل کالینسکی ؛ مترجم:رضا قراخانلو ؛ ويراستار:افسانه بلوری - امید دانش - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 17500 ریال - 964-5715-30-X انتخاب
3- ساختار و عملکرد دستگاه عضلانی - اسکلتی
نويسنده:جیمز واتکینز ؛ مترجم:ولی‌الله دبیدی‌روشن ؛ ويراستار:افسانه بلوری - امید دانش - 672 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 6 -32-5715-964 انتخاب
4- ایتن عناصر رنگ
نويسنده:یوهانس ایتن ؛ مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:افسانه بلوری - عفاف - 112 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -03-6826-964 انتخاب
5- ایتن عناصر رنگ
نويسنده:یوهانس ایتن ؛ مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:افسانه بلوری - عفاف - 108 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 6 سال 1383 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -03-6826-964 انتخاب
6- فرهنگ واژگان تربیت بدنی و علوم وابسته
مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:مجید مسیحای‌اکبر ؛ ويراستار:افسانه بلوری - مبتکران - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 12500 ریال - 0 -176-486-964 انتخاب
7- داستان پیامبران
نويسنده:لیلا عظام ؛ مترجم:افسانه بلوری ؛ ويراستار:مریم کردعلی - فواد - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -67-5539-964 انتخاب
8- ایتن عناصر رنگ
نويسنده:یوهانس ایتن ؛ مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:افسانه بلوری - عفاف - 112 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 5 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -03-6826-964 انتخاب
9- ایتن عناصر رنگ
نويسنده:یوهانس ایتن ؛ مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:افسانه بلوری - عفاف - 112 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 2 -03-6826-964 انتخاب
10- فرهنگ واژگان تربیت بدنی و علوم وابسته
مترجم:بهروز ژاله‌دوست‌ثانی ؛ ويراستار:مجید مسیحای‌اکبر ؛ ويراستار:افسانه بلوری - مبتکران - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 10500 ریال - 0 -176-486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2