لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک سرباز خوب
نويسنده:فوردمادوکس فورد ؛ مترجم:زهرا نصراللهی - نشر نون - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 4 -30-7141-600-978 انتخاب
2- سرباز خوب
نويسنده:فوردمادوکس فورد ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 25000 ریال - 4 -58-7603-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1