لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (13)
تالیف (21)
ترجمه (11)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیومکانیک ورزشی: مجموعه سؤالات جامع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی
نويسنده:رحمن سوری - بامداد کتاب - 145 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -13-2585-964 انتخاب
2- بیومکانیک ورزشی: مجموعه جامع نکات و سؤالات جامع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی
نويسنده:رحمن سوری - عصر انتظار - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 5 -5-91026-600-978 انتخاب
3- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
4- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - عصر انتظار - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
5- کالبدشناسی حرکات کششی
نويسنده:آرنولدجی نلسون ؛ نويسنده:جوکو کوکونن ؛ مترجم:حبیب هنری - قاصدک صبا،هگمتان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 9 -00-5675-600-978 انتخاب
6- اطلس عضلات اسکلتی
نويسنده:رابرت استون ؛ نويسنده:جودی استون ؛ مترجم:رحمن سوری - حتمی - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -07-5751-600-978 انتخاب
7- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 6000 نسخه - 18000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
8- آناتومی حرکتی (با تکیه بر مفاهیم راه رفتن، دویدن، پریدن، پرتاب، ضربه و ...)
نويسنده:ویلیام‌چارلز وایتینگ ؛ نويسنده:استوارت راگ ؛ مترجم:رحمن سوری - نشر علوم ورزشی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 79000 ریال - 0 -16-6467-600-978 انتخاب
9- کالبدشناسی حرکات کششی
نويسنده:آرنولدجی نلسون ؛ نويسنده:جوکو کوکونن ؛ مترجم:حبیب هنری - قاصدک صبا،هگمتان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 700 نسخه - 45000 ریال - 9 -00-5675-600-978 انتخاب
10- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری ؛ ويراستار:علی‌اصغر رواسی - دانشگاه پیام نور - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 500 نسخه - 160000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4