لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (14)
تالیف (21)
ترجمه (12)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیومکانیک ورزشی: مجموعه جامع نکات و سؤالات چهار گزینه‌ای طبقه شده آزمون کارشناسی ارشد
نويسنده:رحمن سوری ؛ نويسنده:محمد شریعت‌زاده‌جنیدی ؛ گرافيست:المیرا میرموسوی - حتمی،شرکت جازیکا - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -5-91026-600-978 انتخاب
2- مجموعه سوال‌های کنکور کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:الهه عرب‌عامری ؛ نويسنده:رحمن سوری ؛ نويسنده:مرتضی طاهری - بامداد کتاب - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 1 -11-2585-964 انتخاب
3- طراحی تمرین برای گروه‌های ورزشی مختلف
نويسنده:کونو هوتن‌روت ؛ مترجم:محمدعلی آذربایجانی ؛ مترجم:سیدعلی حسینی - عصر انتظار - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 7 -01-5751-600-978 انتخاب
4- علم تمرین
نويسنده:رحمن سوری ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -7074-03-964-978 انتخاب
5- مجموعه سئوال‌های کارشناسی ارشد تربیت بدنی: یادگیری حرکتی
نويسنده:الهه عرب‌عامری ؛ نويسنده:مرتضی طاهری ؛ نويسنده:رحمن سوری - بامداد کتاب - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -06-2585-964 انتخاب
6- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
7- روش‌شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی) رشته تربیت بدنی
نويسنده:محمود گودرزی ؛ نويسنده:رحمن سوری - دانشگاه پیام نور - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 300 نسخه - 135000 ریال - 3 -563-387-964-978 انتخاب
8- اطلس عضلات اسکلتی
نويسنده:رابرت استون ؛ نويسنده:جودی استون ؛ مترجم:رحمن سوری - حتمی - 218 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 449000 ریال - 9 -07-5751-600-978 انتخاب
9- اطلس عضلات اسکلتی (سر ثابت، سر متحرک، عمل، عصب) (فلش کارت)
نويسنده:رابرت استون ؛ نويسنده:جودی استون ؛ مترجم:رحمن سوری - تا 14 - 362 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 3 -36-6926-964-978 انتخاب
10- فشار خون و ورزش
نويسنده:رحمن سوری - آرویج ایرانیان - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 9 -409-504-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4