لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی کلیه
نويسنده:ناصر احمدی‌اصل - ناصر احمدی‌اصل - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 28500 ریال - 3 -8657-06-964 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - 764 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 2200 نسخه - 800000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
3- مبانی فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:فرهاد قدیری‌صوفی ؛ نويسنده:محمدرضا علیپور ؛ نويسنده:ناصر احمدی‌اصل - قاضی جهانی،گلبان نشر - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 0 -38-7506-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:ناصر احمدی‌اصل - ابن سینا - 768 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 7 -43-7939-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی پزشکی (گایتون و هال) 2016
مترجم:ناصر احمدی‌اصل ؛ مترجم:علی پورمتعبد ؛ مترجم:محمدکاظم غریب‌ناصری - ابن سینا - 728 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 8 -59-7939-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1