لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(152)
چاپ مجدد (131)
تالیف (194)
ترجمه (89)
تهران (281)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (283) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه
نويسنده:سیدسعیدرضا عاملی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -6499-03-964-978 انتخاب
2- نظریه اجتماعی شهری (شهر، خود و جامعه)
نويسنده:مایکل باندز ؛ مترجم:رحمت‌الله صدیق‌سروستانی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 240000 ریال - 5 -6153-03-964-978 انتخاب
3- نظریه رشد متعالی Transcendental growth در مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:قاسم قاضی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 50000 ریال - 5 -6728-03-964-978 انتخاب
4- رفتارشناسی طیور
نويسنده:مایکل‌سی اپلبای ؛ نويسنده:جوی‌ای منچ ؛ نويسنده:بری‌او هوگس - دانشگاه تهران - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -5852-03-964-978 انتخاب
5- زندگی جاوید در مثنوی‌های عرفانی حدیقه‌الحقیقه سنایی غزنوی، مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی
نويسنده:عبدالرضا سیف ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -6103-03-964-978 انتخاب
6- مبانی ژنتیک جمعیت
نويسنده:سیداحمد سادات‌نوری ؛ نويسنده:سهیلا تکاور ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 240000 ریال - 3 -6610-03-964-978 انتخاب
7- ساختمان‌ها چگونه عمل می‌کنند
نويسنده:ادوارد آلن ؛ مترجم:محمود گلابچی ؛ مترجم:کتایون تقی‌زاده - دانشگاه تهران - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 64000 ریال - 4 -5834-03-964-978 انتخاب
8- اقتصاد سلامت
نويسنده:محسن مهرآراء ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -5774-03-964-978 انتخاب
9- شیوه زندگی سازگار با آب و هوا: چگونگی بهسازی و پاسداشت سیاره سبز
نويسنده:جاناتان‌‌هنری هارینگتون ؛ مترجم:علی‌اکبر شمسی‌پور ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -6417-03-964-978 انتخاب
10- نقش آموزش در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی
نويسنده:یونس نوربخش ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 190000 ریال - 1 -7125-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29