لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(159)
چاپ مجدد (136)
تالیف (199)
ترجمه (96)
تهران (293)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (295) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتارشناسی طیور
نويسنده:مایکل‌سی اپلبای ؛ نويسنده:جوی‌ای منچ ؛ نويسنده:بری‌او هوگس - دانشگاه تهران - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -5852-03-964-978 انتخاب
2- آسیب‌شناسی بیماری‌های پرندگان زینتی
نويسنده:رابرت اشمیت ؛ نويسنده:دروری‌آر ریویل ؛ نويسنده:دیویدان فلن - دانشگاه تهران - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 260000 ریال - 9 -6717-03-964-978 انتخاب
3- آداب دیپلماسی و فنون مذاکره
نويسنده:سیدداود آقائی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -5807-03-964-978 انتخاب
4- کارآفرینی سازمانی: از نظریه تا عمل
نويسنده:محمود احمدپورداریانی ؛ نويسنده:آصف کریمی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 8 -6842-03-964-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی نهاد آموزشی (مدرسه)
نويسنده:کمال درانی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200 نسخه - 150000 ریال - 7 -6724-03-964-978 انتخاب
6- روان‌شناسی کودک و نوجوان با "رویکرد ورزشی"
نويسنده:محمد خبیری ؛ نويسنده:محمد رحیمی ؛ نويسنده:ابوالفضل فیروزمنش - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 320000 ریال - 1 -6812-03-964-978 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر آکوستیک
نويسنده:هانریش کوتروف ؛ مترجم:امیرمسعود عباسی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 6 -6239-03-964-978 انتخاب
8- کاربردهای لوگو برای مدار فرمان در مصارف مختلف صنعتی و عمومی
نويسنده: شرکت‌زیمنس ؛ مترجم:مجید قندچی ؛ مترجم:فرشاد رضوان - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 9 -9867-06-964-978 انتخاب
9- روش‌های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه
نويسنده:سیدسعیدرضا عاملی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -6499-03-964-978 انتخاب
10- بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی: در نظام داخلی و حقوق بین‌الملل
نويسنده:ابراهیم موسی‌زاده ؛ نويسنده:رزیتا کهریزی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 900000 ریال - 5 -6997-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30