لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004)
نويسنده: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ؛ مترجم:مهسا رهبری‌خرازی - بورس (وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس) - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 8 -20-5959-600-978 انتخاب
2- تعمیر و مقاوم‌سازی زیرسازه پلها
نويسنده: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ؛ مترجم:ریموند صوفرزاده ؛ ويراستار:محسن رحیمی - وزارت ‌راه ‌و ترابری، معاونت‌ آموزش تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 7 -68-6299-964 انتخاب
3- اصول حاکمیت شرکتی
نويسنده: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ؛ مترجم:مهسا رهبری‌خرازی - شرکت اطلاع‌رسانی بورس - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -9666-06-964 انتخاب
4- اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004)
نويسنده: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ؛ مترجم:مهسا رهبری‌خرازی ؛ ويراستار:زینب صادقی‌نژاد - بورس (وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس) - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -20-5959-600-978 انتخاب
5- اظهار دارایی‌های مقامات دولتی ابزاری برای پیشگیری از فساد (اروپای شرقی و آسیای مرکزی)
نويسنده: سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ؛ مترجم:غلامحسین همایونی - علوم اجتماعی - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 120000 ریال - 2 -1-97221-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1