لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال
نويسنده:ارنستو لکلائو ؛ نويسنده:شانتال موفه ؛ مترجم:محمد رضایی - ثالث - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 2 -600-380-964-978 انتخاب
2- بازگشت امر سیاسی
نويسنده:شانتال موفه ؛ مترجم:عارف اقوامی‌مقدم - رخ‌داد نو - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -42-6457-600-978 انتخاب
3- دیکانستراکشن و پراگماتیسم
نويسنده:سایمون گریچلی ؛ نويسنده:ریچارد رورتی ؛ نويسنده:ارنستو لاکلائو - گام نو - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1650 نسخه - 22000 ریال - 6 -77-7387-964 انتخاب
4- هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال
نويسنده:ارنستو لکلائو ؛ نويسنده:شانتال موفه ؛ مترجم:محمد رضایی - ثالث - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 770 نسخه - 320000 ریال - 2 -600-380-964-978 انتخاب
5- هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال
نويسنده:ارنستو لکلائو ؛ نويسنده:شانتال موفه ؛ مترجم:محمد رضایی - ثالث - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 2 -600-380-964-978 انتخاب
6- درباره امر سیاسی
نويسنده:شانتال موفه ؛ مترجم:منصور انصاری - رخ‌داد نو - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 58000 ریال - 5 -87-5625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1