لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنرهای سنتی و صنایع دستی شیراز
نويسنده:جمال زیانی - نوید شیراز - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 4 -604-192-600-978 انتخاب
2- نگاه سعدی به آداب، رسوم و باورهای مردم
نويسنده:جمال زیانی ؛ به‌اهتمام:محمد فرخ‌زاده ؛ به‌اهتمام:جواد غریب‌زاده - نامه‌ی پارسی - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 2 -57-6183-600-978 انتخاب
3- دل‌نوشته‌هایی از فرهنگ، آداب، رسوم و باورهای مردم شیراز
نويسنده:جمال زیانی - آوند اندیشه - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 9 -95-8411-964-978 انتخاب
4- آداب، رسوم و باورهای مردم از زبان حافظ، سعدی و مولانا
نويسنده:جمال زیانی - نوید شیراز - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 3 -388-192-600-978 انتخاب
5- آفرین‌ها و نفرین‌ها از حکیم ابوالقاسم فردوسی، مولاناجلال‌الدین مولوی، افصح المتکلمین سعدی و لسان الغیب حافظ
نويسنده:جمال زیانی - نوید شیراز - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -721-192-600-978 انتخاب
6- دل‌نوشته‌هایی از فرهنگ، آداب، رسوم و باورهای مردم شیراز
نويسنده:جمال زیانی - آوند اندیشه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -45-5631-600-978 انتخاب
7- گل گشتی در شیراز: (گذشته و حال)
نويسنده:جمال زیانی - نوید شیراز - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 4 -659-192-600-978 انتخاب
8- گل‌واژه‌های شعر حافظ شامل: متناقض‌نمایی و تضاد - رقم مهر - باغ نظر - طبیب عشق
نويسنده:جمال زیانی - نوید شیراز - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 3 -445-358-964 انتخاب
9- آرامستان‌های شیراز در حال و گذشته: شامل حرم‌های شریف، آرامگاه‌های بزرگان و گورستان‌های اختصاصی و عمومی
نويسنده:جمال زیانی - نوید شیراز - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -402-192-600-978 انتخاب
10- آداب و رسوم و باورهای مردم زمانه در شعر حافظ
نويسنده:جمال زیانی - نوید - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 7 -644-358-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2