ابزار وبمستر

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (12)
تاليف (48)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (50) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- بیا ببین: مجموعه شعر نوجوان
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:سمیه بیگدلی - عمو علوی - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 14000 ريال - 3 -0-91788-600-978 انتخاب
2- مورچه‌های لواشکی
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:ایلگار رحیمی - امیرکبیر، کتابهای‌شکوفه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 35000 ريال - 6 -754-300-964-978 انتخاب
3- آموزه‌های ادب با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار
طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 5000 نسخه - 30000 ريال - 2 -609-192-964-978 انتخاب
4- آموزه‌های ادب برگرفته از: آیات، روایات، داستان و اشعار
طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ريال - 2 -609-192-964-978 انتخاب
5- مورچه‌های لواشکی
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:ایلگار رحیمی - امیرکبیر، کتابهای‌شکوفه - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ريال - 6 -754-300-964-978 انتخاب
6- شهر پرنده‌ها: مجموعه شعر برای کودکان
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ نقاش:طیبه توسلی - عمو علوی - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 14000 ريال - 0 -1-91788-600-978 انتخاب
7- تو میوه درختی
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:اعظم ثمره ؛ تصويرگر:سمانه یاری - دارالحدیث - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 35000 ريال - 3 -774-493-964-978 انتخاب
8- آموزه‌های حجاب، عفاف و حیا با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار (ویژه‌ی جشن تکلیف)
طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:عباس جباری‌مقدم - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 30000 ريال - 0 -773-192-964-978 انتخاب
9- آموزه‌های حجاب، عفاف و حیا با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار (ویژه‌ی جشن تکلیف)
طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:عباس جباری‌مقدم - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ريال - 0 -773-192-964-978 انتخاب
10- Nina nina
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ شاعر:نقدعلی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:آمنه شکوهیان‌تیتکانلو - عمو علوی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 6 -51-7069-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]