لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (6)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شترها باید بروند
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ نويسنده:کلارمونت پرسیوال اسکراین ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - نشر البرز - 181 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- شترها باید بروند !
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - نشر نو - 192 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 400 نسخه - 270 ریال - انتخاب
3- شترها باید بروند
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - نو - 192 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 4000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
4- رجال و دیپلمات‌های عصر قاجار و پهلوی
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ نويسنده:یاسنت‌لوئی رابینو ؛ نويسنده:جورج‌پرسی چرچیل - معین - 458 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 2 -036-165-964-978 انتخاب
5- نامه‌هایی از تهران: خاطرات سفیر کبیر انگلستان در ایران در جنگ جهانی دوم
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - نگاه معاصر - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1650 نسخه - 110000 ریال - 9 -89-7763-964-978 انتخاب
6- شترها باید بروند
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ مترجم:حسین ابوترابیان - نو - 181 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 270 ریال - انتخاب
7- خاطرات سرریدر: ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران نامه‌های خصوصی و گزارشهای محرمانه
نويسنده:ریدرویلیام بولارد ؛ مترجم:غلامحسین میرزاصالح - طرح نو - 592 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 8 -71-5625-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1