لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(127)
چاپ مجدد (167)
تالیف (291)
ترجمه (3)
تهران (266)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (38)

تعداد یافت شده (294) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار ؛ ويراستار:سیاوش بهنام - نشر ساحل - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -08-6495-964-978 انتخاب
2- سبک‌شناسی، یا، تاریخ تطور نثر فارسی
نويسنده:محمدتقی بهار - مجید - 432 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 3 -03-5509-964 انتخاب
3- دیوان پروین اعتصامی با مقدمه ملک‌الشعرای بهار
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار ؛ ويراستار: واحد پژوهش کتاب بلال - الهام - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 1 -00-5077-600-978 انتخاب
4- دیوان بانو پروین اعتصامی: مطابق با نسخه ابوالفتح اعتصامی
به‌اهتمام:حمیدرضا مجدآبادی ؛ شاعر:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:محمدتقی بهار - پروان - 488 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 9 -16-8333-964-978 انتخاب
5- دیوان ملک‌الشعرای بهار
نويسنده:محمدتقی بهار - موسسه انتشارات نگاه - 1202 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 175000 ریال - 4 -488-351-964-978 انتخاب
6- گزیده اشعار ملک‌الشعرای بهار
شاعر:محمدتقی بهار ؛ به‌اهتمام:مهروش طهوری ؛ ويراستار:طه رحمان - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 250 صفحه - پالتویی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 7 -130-417-964-978 انتخاب
7- دیوان اشعار ملک‌الشعرای بهار: متن کامل جلد 1 و 2
شاعر:محمدتقی بهار - نشر آزادمهر - 1216 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 2 -3-94525-964 انتخاب
8- دیوان اشعار شادروان محمدتقی بهار "ملک‌الشعرا"
نويسنده:محمدتقی بهار ؛ به‌اهتمام:چهرزاد بهار ؛ ويراستار:بهمن حمیدی - توس - 686 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 6 -310-315-964-978 انتخاب
9- دیوان اختر چرخ ادب ملکه النساء و الشواعر پروین اعتصامی
نويسنده:پروین اعتصامی ؛ مقدمه:حسن برازان ؛ مقدمه:محمدتقی بهار - سنبله - 506 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 36000 ریال - 7 -267-392-964 انتخاب
10- دیوان اشعار محمدتقی بهار "ملک الشعرا" مشتمل بر: قصاید، مسمطات، ترکیب بندها ...
نويسنده:محمدتقی بهار - نشر سمیر - 1098 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 1 -81-6552-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30