لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (10)
تالیف (8)
ترجمه (20)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا،گذر - 568 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1600 نسخه - 800000 ریال - 4 -87-8874-600-978 انتخاب
2- بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - 652 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1600 نسخه - 450000 ریال - 4 -48-7150-964-978 انتخاب
3- بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - 652 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 400000 ریال - 4 -48-7150-964-978 انتخاب
4- راهنمای عملی آناتومی انسانی قفسه سینه (توراکس)
نويسنده:سیمین فاضلی‌پور ؛ نويسنده:حسام‌الدین آتشی ؛ نويسنده:حمید زعفرانی‌آرانی - حیدری - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 550000 ریال - 8 -313-489-600-978 انتخاب
5- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا،گذر - 323 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3000 نسخه - 700000 ریال - 1 -88-8874-600-978 انتخاب
6- اطلس بافت‌شناسی
نويسنده:سیمین فاضلی‌پور ؛ نويسنده:عباس شکور ؛ نويسنده:پریوش داوودی - ابن سینا - 292 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 9 -85-7150-964-978 انتخاب
7- اطلس بافت‌شناسی
نويسنده:سیمین فاضلی‌پور ؛ نويسنده:عباس شکور ؛ نويسنده:پریوش داوودی - آبژ،ابن سینا - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 5 -0-92363-600-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی اسنل 2019: اندام
نويسنده:لارنس ای. وینسکی ؛ مترجم:مظفر خزاعی ؛ مترجم:سیدبهنام جامعی - گذر - 232 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - انتخاب
9- واژه‌نامه علوم تشریحی
نويسنده:سیمین فاضلی‌پور ؛ نويسنده:زهرا طوطیان ؛ نويسنده:مژده ملتی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -1170-10-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 450000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3