لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - 652 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1600 نسخه - 450000 ریال - 4 -48-7150-964-978 انتخاب
2- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - 689 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 420000 ریال - 3 -54-7939-600-978 انتخاب
3- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 200 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
4- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
5- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:لوئیزکارلوس‌اکوا جان‌کوئیرا ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:ملیحه نوبخت - خسروی - 570 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3100 نسخه - 248000 ریال - 9 -82-5523-600-978 انتخاب
6- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
7- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا،گذر - 568 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1600 نسخه - 800000 ریال - 4 -87-8874-600-978 انتخاب
8- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1600 نسخه - 330000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
9- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:لوئیزکارلوس‌اکوا جان‌کوئیرا ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:ملیحه نوبخت - خسروی - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1050 نسخه - 110000 ریال - 7 -31-8565-964 انتخاب
10- بافت‌شناسی پایه
نويسنده:آنتونی.ال مشر ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:جعفر سلیمانی‌راد - ابن سینا - 688 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 3 -54-7939-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3