لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(120)
چاپ مجدد (245)
تالیف (6)
ترجمه (359)
تهران (330)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (365) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعقیب گوسفند وحشی
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نیکونشر - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 230000 ریال - 5 -63-7253-964-978 انتخاب
2- 1Q84
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:معصومه عباسی‌نتاج‌عمرانی - آوای مکتوب - 412 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 1 -16-7364-600-978 انتخاب
3- پین‌بال، 1973
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - چشمه - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 0 -559-229-600-978 انتخاب
4- از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:احسان نوروزی - چشمه - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -755-362-964-978 انتخاب
5- کافکا در کرانه
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نیلوفر - 608 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1650 نسخه - 250000 ریال - 9 -350-448-964-978 انتخاب
6- بعد زلزله: شش داستان
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - چشمه - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1200 نسخه - 110000 ریال - 8 -495-362-964-978 انتخاب
7- بعد از تاریکی
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:علی حاجی‌قاسم - موسسه انتشارات نگاه - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 240000 ریال - 5 -704-351-964-978 انتخاب
8- پین‌بال، 1973
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:بهرنگ رجبی - چشمه - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 500 نسخه - 0 -559-229-600-978 انتخاب
9- تونی تاکیتانی
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:غزاله رمضانی ؛ ويراستار:بابک حقایق - آرشیو روز - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 100000 ریال - 5 -1-95974-622-978 انتخاب
10- تاریخچه پرنده‌ی کوکی
نويسنده:هاروکی موراکامی ؛ مترجم:معصومه عباسی‌نتاج‌عمرانی ؛ ويراستار:ناکتا رودگری - نوای مکتوب - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 650000 ریال - 4 -7-95760-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37