لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (21)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون‌های کاربردی در کشتی
گردآورنده:فرشید آقابیگی ؛ گردآورنده:کیوان مرادیان - نوآور - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 7 -24-5514-600-978 انتخاب
2- اصول سرپرستی و مدیریت در ورزش
نويسنده:محمد رحیمی ؛ نويسنده:کیوان مرادیان - راز نهان - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -51-5701-600-978 انتخاب
3- آزمون‌های کاربردی در وزنه‌برداری
گردآورنده:فرشید آقابیگی ؛ گردآورنده:کیوان مرادیان - نوآور - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 4 -25-5514-600-978 انتخاب
4- قوانین و مقررات فوتسال و فوتبال ساحلی
نويسنده:فرشید آقابیگی ؛ نويسنده:کیوان مرادیان - راز نهان - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -52-5701-600-978 انتخاب
5- فوتسال: آموزش - تمرینات - مربیگری
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:کیوان مرادیان ؛ مترجم:محمد رحیمی - بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -36-2585-964-978 انتخاب
6- برنامه تمرینات پرورش اندام MI40
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 4 -78-7356-600-978 انتخاب
7- اصول مربیگری
نويسنده:کیوان مرادیان - راز نهان - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -75-5701-600-978 انتخاب
8- آزمون‌های کاربردی در کاراته و تکواندو
گردآورنده:فرشید آقابیگی ؛ گردآورنده:کیوان مرادیان - نوآور - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 0 -23-5514-600-978 انتخاب
9- فیزیولوژی و برنامه‌ریزی تمرینات ورزشی
گردآورنده:کیوان مرادیان - نوآور - 308 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 400 نسخه - 160000 ریال - 1 -26-5514-600-978 انتخاب
10- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5