لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (13)
تالیف (2)
ترجمه (23)
تهران (24)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فوتسال: آموزش - تمرینات - مربیگری
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:کیوان مرادیان ؛ مترجم:محمد رحیمی - بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 6 -36-2585-964-978 انتخاب
2- فوتسال: آموزش - تمرینات - مربیگری
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:کیوان مرادیان ؛ مترجم:محمد رحیمی - بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 6 -36-2585-964-978 انتخاب
3- اردی‌بهشت
شاعر:احسان امیری - مایا - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -135-446-600-978 انتخاب
4- برنامه تمرینات پرورش اندام MI40
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 4 -78-7356-600-978 انتخاب
5- ارزیابی و درمان بالینی اختلالات طیف اتیسم
مترجم:فرانک صالحی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:سپیده گل‌محمدی - ستایش هستی - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -25-8835-600-978 انتخاب
6- تکنیک‌های شگفت‌انگیز پرورش اندام: تمرینات حرفه‌ای، چگونگی برنامه تمرینات
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -59-7356-600-978 انتخاب
7- برنامه تمرینات پرورش اندام MI40
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -78-7356-600-978 انتخاب
8- برنامه تمرینات پرورش اندام MI40
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -78-7356-600-978 انتخاب
9- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 210 نسخه - 350000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
10- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 109000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3