لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (9)
تالیف (9)
ترجمه (35)
تهران (44)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 200 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
2- آناتومی سیستمیک اسنل
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:مهدی عباسی - خسروی - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 198000 ریال - 3 -068-209-600-978 انتخاب
3- آناتومی بالینی اسنل 2019: اندام
نويسنده:لارنس ای. وینسکی ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:سهیلا مددی - حیدری - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 1 -255-489-600-978 انتخاب
4- آناتومی عمومی: مرجعی کامل برای دانشجویان دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی
نويسنده:فردین عمیدی ؛ نويسنده:مرتضی ابوذری‌پور ؛ نويسنده:رضا محمودی - خسروی،دیباج - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2000 نسخه - 69500 ریال - 2 -65-5523-600-978 انتخاب
5- آناتومی عمومی: مرجعی کامل برای دانشجویان دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی
نويسنده:فردین عمیدی ؛ نويسنده:مرتضی ابوذری‌پور ؛ نويسنده:رضا محمودی - خسروی،دیباج - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 69500 ریال - 2 -65-5523-600-978 انتخاب
6- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا،گذر - 332 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1600 نسخه - 600000 ریال - 9 -82-8874-600-978 انتخاب
7- آناتومی بالینی اسنل (تنه) 2019
نويسنده:لارنس ای. وینسکی ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:مهدی عباسی - حیدری - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 950000 ریال - 9 -316-489-600-978 انتخاب
8- آناتومی گری برای دانشجویان: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1600 نسخه - 330000 ریال - 8 -79-7150-964-978 انتخاب
9- جنین‌شناسی پزشکی لانگمن 2010
نويسنده:تامس‌دبلیو. سادلر ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:ناصر نژادی - خسروی،آثار سبحان - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 245000 ریال - 3 -042-209-600-978 انتخاب
10- آناتومی مور 2010: اندام فوقانی و اندام تحتانی برای دانشجویان رشته پزشکی، توانبخشی و دانشجویان تخصصی
نويسنده:کیت مور ؛ مترجم:فردین عمیدی ؛ مترجم:علیقلی سبحانی - صبورا - 384 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 189000 ریال - 1 -06-6342-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5