لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (7)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تیر چراغ برق
نويسنده:سیدمهدی شجاعی ؛ نويسنده:بهزاد بهزادپور ؛ نويسنده:مجید مجیدی - کتاب نیستان - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -733-337-964-978 انتخاب
2- چشم خفاش
نويسنده:سیدمهدی شجاعی ؛ نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 1 -731-337-964-978 انتخاب
3- قله دنیا 1
نويسنده:سیدمهدی شجاعی ؛ نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 4 -730-337-964-978 انتخاب
4- شهردار کوچولو
نويسنده:رحیمه عوض‌زاده ؛ نقاش:بهزاد بهزادپور - موسسه فرهنگی، هنری بشیر علم و ادب - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 50000 نسخه - 3000 ریال - 5 -59-6818-964 انتخاب
5- قله دنیا 2
نويسنده:سیدمهدی شجاعی ؛ نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 8 -745-337-964-978 انتخاب
6- موش و قورباغه: قصه‌های مثنوی مولانا
بازنويسي:شکوه‌السادات خونساری‌نژاد ؛ نقاش:بهزاد بهزادپور ؛ ويراستار:صالح زمانی - شکوه دانش - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 9 -7-90285-964 انتخاب
7- امپراطور عشق
نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1200 نسخه - 43000 ریال - 0 -598-337-964-978 انتخاب
8- امپراطور عشق
نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 0 -598-337-964-978 انتخاب
9- فیلمنامه سینمایی فوق سری
نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 7 -742-337-964-978 انتخاب
10- امپراطور عشق
نويسنده:بهزاد بهزادپور - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 3300 نسخه - 75000 ریال - 0 -598-337-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3