لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون آئین دادرسی کیفری و آئین‌نامه‌های اجرایی آن
گردآورنده:حسن نقی‌پور ؛ گردآورنده:شاهین شفیعی - سایلان - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 290000 ریال - 5 -31-6144-622-978 انتخاب
2- ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی): مصوب 21/01/1379 ...
گردآورنده:حسن نقی‌پور ؛ گردآورنده:شاهین شفیعی - سایلان - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 150000 ریال - 2 -29-6144-622-978 انتخاب
3- تست‌های طبقه‌بندی شده کلیات فلسفه ویژه دانشپذیران طرح فراگیر دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی
نويسنده:شاهین شفیعی - آهنگ - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 27500 ریال - 9 -37-5535-964 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 ...
گردآورنده:حسن نقی‌پور ؛ گردآورنده:شاهین شفیعی - سایلان - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 230000 ریال - 8 -30-6144-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1