لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (12)
تالیف (74)
ترجمه (5)
تهران (79)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون‌های جامع و کامل پرستاری ویژه: سوالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی CPR (ویژه کارشناسی ارشد)
نويسنده:ویدا خانی ؛ نويسنده:سیمین اسدیان ؛ نويسنده:یلدا خانی - صبورا،نهضت پویا،تیمورزاده نوین - 900 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -60-6342-600-978 انتخاب
2- رفرنس جامع فارماکولوژی داروهای ژنریک ایران
نويسنده:سلیمان نارویی ؛ نويسنده:ویدا خانی ؛ نويسنده:محمد ادریس‌ارباب - آبنوس،صبورا،نهضت پویا - 1016 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 4 -43-6334-964-978 انتخاب
3- فارماکولوژی داروهای کاربردی در زنان
نويسنده:سلیمان نارویی ؛ نويسنده:ویدا خانی ؛ نويسنده:مهدی ملاشاهی - صبورا،نهضت پویا،آنا طب - 122 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 8 -6-91757-964-978 انتخاب
4- اصطلاحات پزشکی سریع و آسان
نويسنده:سلیمان نارویی ؛ نويسنده:خالد فاضلی ؛ نويسنده:ویدا خانی - صبورا،نهضت پویا - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 34000 ریال - 9 -00-6342-600-978 انتخاب
5- آزمون‌های جامع و کامل بهداشت روان
تدوين:ویدا خانی ؛ تدوين:سلیمان نارویی ؛ تدوين:یلدا خانی - صبورا - 392 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -12-6342-600-978 انتخاب
6- آزمون‌های جامع و کامل پرستاری ویژه: سوالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی پرستاری قلب و مراقبت‌های ویژه در CCU (ویژه کارشناسی ارشد)
نويسنده:ویدا خانی ؛ نويسنده:سیمین اسدیان ؛ نويسنده:یلدا خانی - صبورا،تیمورزاده نوین - 604 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 0 -58-6342-600-978 انتخاب
7- فارماکولوژی داروهای کاربردی در بخش اورژانس و عمومی
نويسنده:سلیمان نارویی ؛ نويسنده:حسن هاشم‌زهی ؛ نويسنده:ویدا خانی - آبنوس،صبورا،نهضت پویا - 122 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 18500 ریال - 7 -42-6334-964-978 انتخاب
8- بیماری قلبی و مشکلات آن
نويسنده:سلیمان نارویی ؛ نويسنده:ویدا خانی ؛ نويسنده:بهزاد الهی - صبورا،نهضت پویا،تیمورزاده نوین - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 50000 ریال - 3 -28-6342-600-978 انتخاب
9- راهنمای کامل و سریع کمک‌های اولیه First Aid
نويسنده:سلیمان نارویی ؛ نويسنده:ویدا خانی ؛ نويسنده:حسن هاشم‌زهی - نشر صبورا،نهضت پویا،آنا طب - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 2 -4-92180-600-978 انتخاب
10- دوره کامل و فشرده گرامر زبان انگلیسی
نويسنده:نسرین صفایی‌کشتگر ؛ نويسنده:سلیمان نارویی ؛ نويسنده:ویدا خانی - صبورا،نهضت پویا - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 3 -02-6342-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8