لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاعر یاغی
شاعر:شراره کامرانی - فصل پنجم - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 3 -011-304-600-978 انتخاب
2- خاطرات بی‌تاویل
نويسنده:شراره کامرانی - فصل پنجم - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 26000 ریال - 7 -21-5504-600-978 انتخاب
3- خاطرات بی‌تاویل
شاعر:شراره کامرانی - فصل پنجم - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 700 نسخه - 30000 ریال - 7 -21-5504-600-978 انتخاب
4- پرنده آبی
نويسنده:مصطفی کوتلو ؛ مترجم:شراره کامرانی ؛ گرافيست:سینا فاطمی - هنر رسانه اردی‌بهشت - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -04-2656-964 انتخاب
5- چله: دیوان اشعار
مترجم:شراره کامرانی ؛ شاعر:نجیب فاضل - هنر رسانه اردی‌بهشت - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 3 -10-2656-964-978 انتخاب
6- دنیا دنیایی که می‌گویند ...
شاعر:شراره کامرانی - هزاره ققنوس - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 6 -143-286-600-978 انتخاب
7- پناه بر سکوت
نويسنده:شراره کامرانی - فصل پنجم - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 9 -118-304-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1