لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (77)
تالیف (81)
ترجمه (16)
تهران (71)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با علوم قرآن
نويسنده:داود عطار ؛ نويسنده:محمد رادمنش - بنیاد قرآن - 224 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
2- برگزیده‌ی متون نثر عربی ادبی، عرفانی و تاریخی برای دانشجو
نويسنده:محمد رادمنش - پیام عدالت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -70-7633-964-978 انتخاب
3- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، فلسفی و نجومی گلشن راز بر اساس مفاتیح الاعجاز
نويسنده:محمد رادمنش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 8 -21-2723-964-978 انتخاب
4- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدیدنظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 38 سال 1384 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
5- برگزیده متون ادب فارسی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1397 - 5000 نسخه - 190000 ریال - 9 -1277-01-964-978 انتخاب
6- ادبیات معاصر عرب (نظم و نثر)
نويسنده:محمد رادمنش - جامی - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 4400 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
7- برگزیده متون ادب فارسی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 25000 نسخه - 50000 ریال - 9 -1277-01-964-978 انتخاب
8- موجز علوم القرآن
نويسنده:داود عطار ؛ نويسنده:محمد رادمنش - بنیاد قرآن - 224 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 10000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
9- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1385 - 70000 نسخه - 25000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
10- برگزیده متون ادب فارسی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 50000 نسخه - 32000 ریال - 1 -1277-01-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10