لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (78)
تالیف (83)
ترجمه (16)
تهران (73)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدیدنظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 272 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 35 سال 1383 - 20000 نسخه - 18500 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
2- آشنائی با علوم قرآنی
نويسنده:محمد رادمنش - جامی - 271 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 4200 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
3- تاریخ ادبیات عرب "الوسیط ..."
نويسنده:احمد اسکندری ؛ نويسنده:مصطفی عنانی ؛ مترجم:محمد رادمنش - جامی - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 2500 نسخه - 9500 ریال - 4 -86-5620-964 انتخاب
4- تربیت سیاسی در اسلام
نويسنده:محمد رادمنش - بنیاد علوم اسلامی - 166 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
5- آشنایی با علوم قرآنی
نويسنده:محمد رادمنش - جامی - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 3500 نسخه - 7000 ریال - 5 -15-5620-964 انتخاب
6- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 41 سال 1385 - 10000 نسخه - 25000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
7- آشنایی با علوم قرآنی
نويسنده:محمد رادمنش - جامی - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 3500 نسخه - 12500 ریال - 5 -15-5620-964 انتخاب
8- آشنایی با علوم قرآنی
نويسنده:محمد رادمنش - موسسه ‌نشر علوم ‌نوین،جامی - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 4400 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
9- آشنایی با علوم قرآنی
نويسنده:داود عطار ؛ نويسنده:محمد رادمنش - بنیاد قرآن - 224 صفحه - چاپ 4 سال 1368 - 10000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- آشنائی با علوم قرآنی
نويسنده:محمد رادمنش - جامی - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 3500 نسخه - 20000 ریال - 5 -15-5620-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10