لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (22)
تالیف (0)
ترجمه (32)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1374 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 0 انتخاب
2- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2000 نسخه - 6900 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
3- فقر و مشارکت در جامعه مدنی
مترجم:ایرج پاد ؛ ويراستار:یوگش آتال ؛ ويراستار:الس اوین - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 1 -428-435-964 انتخاب
4- تفاوت مدیر عالی: چگونه در راه رسیدن به سطوح بالاتر شغلی موانع را پشت سر گذاریم
نويسنده:دی. ای بنتون ؛ مترجم:ایرج پاد ؛ ويراستار:امیرحسین حیدری - سایه سخن - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 520000 ریال - 8 -32-6304-600-978 انتخاب
5- عصر پدیده‌های تصورناپذیر
نويسنده:جاشواکوپر رامو ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 7 -255-325-964-978 انتخاب
6- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
7- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 325000 ریال - 6 -137-325-964-978 انتخاب
8- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1377 - 1000 نسخه - 8900 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
9- بحران عمومی شمال - جنوب: همکاری برای بهبود وضع جهان
نويسنده: کمیسیون‌برانت1983 ؛ مترجم:ایرج پاد - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 189 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- طرح‌ریزی دوباره مدیریت: دستور کار رهبری نوین
نويسنده:جیمز چمپی ؛ مترجم:ایرج پاد - سازمان مدیریت صنعتی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 964-6175-21-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4