لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (21)
تالیف (0)
ترجمه (31)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم: 22 ویژگی مهم مدیران عالی
نويسنده:دبرا بنتون ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2200 نسخه - 47500 ریال - 5 -105-325-964 انتخاب
2- یک جهان، چندین صدا: ارتباطات در جامعه امروز و فردا
مترجم:ایرج پاد ؛ ويراستار:شن مک‌براید ؛ مقدمه:کاظم معتمدنژاد - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 6 -937-376-964-978 انتخاب
3- یک جهان، چندین صدا: ارتباطات در جامعه امروز و فردا(گزارش مک براید)
مترجم:ایرج پاد ؛ ويراستار:شن مک‌براید - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 6800 ریال - انتخاب
4- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 325000 ریال - انتخاب
5- چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم: 22 ویژگی مهم مدیران عالی
نويسنده:دبرا بنتون ؛ مترجم:ایرج پاد - شرکت سهامی انتشار - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 5 -105-325-964 انتخاب
6- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2000 نسخه - 6900 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
7- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 1000 نسخه - 12500 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
8- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در امریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1377 - 1000 نسخه - 8900 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
9- طرح‌ریزی دوباره شرکت: بیانیه انقلاب تجاری مهندسی مجدد
نويسنده:مایکل همر ؛ نويسنده:جیمز چمپی ؛ مترجم:ایرج پاد - سازمان مدیریت صنعتی - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 964-6175-35-X انتخاب
10- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4