لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (35)
تالیف (4)
ترجمه (73)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شنوایی
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ نقاش:ماریا ریوس - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -269-300-964 انتخاب
2- شنوایی (مجموعه حواس پنجگانه)
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -269-300-964 انتخاب
3- طراحی از بدن انسان
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:بهاره دهاقین - ملائک - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -19-6856-964 انتخاب
4- حواس پنجگانه: چگونه لمس می‌کنیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- مهارت در طراحی
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:مریم مدنی - ملائک - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 6 -27-6856-964 انتخاب
6- بویایی (مجموعه حواس پنجگانه)
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 5 -270-300-964 انتخاب
7- ترکیب رنگ
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:قاسم روبین - بهار - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 0 -54-6362-964 انتخاب
8- حواس پنجگانه: شنوایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. پوئیگ - نشر مرکز، کتاب ماد - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 8100 نسخه - 2400 ریال - 5 -193-305-964 انتخاب
9- نقاشی با آبرنگ
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:گیلرمو فرسکوئت ؛ مترجم:قاسم روبین - نشر نی - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 0 -415-312-964 انتخاب
10- بینایی (مجموعه حواس پنجگانه)
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 3 -271-300-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8