لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (35)
تالیف (4)
ترجمه (73)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نور و سایه در هنر طراحی و نقاشی
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:عربعلی شروه - یساولی - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 2 -323-306-964 انتخاب
2- روش نقاشی سومی
نويسنده:هاکوهو هیرایاما ؛ مترجم:قاسم روبین ؛ مقدمه:خوسه‌ماریا پارامون - ناهید - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 3 -23-5865-600-978 انتخاب
3- نقاشی با مداد رنگی
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:قاسم روبین - نشر نی - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 964-312-066-X انتخاب
4- طراحی با مداد
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:قاسم روبین - هرم - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
5- حواس پنجگانه: چگونه لمس می‌کنیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:ج. لیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- طراحی سر و چهره
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:مریم مدنی ؛ ويراستار:بهاره دهاقین - ملائک - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 4 -28-6856-964 انتخاب
7- شنوایی (مجموعه حواس پنجگانه)
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -269-300-964 انتخاب
8- نقاشی از روی آثار مشاهیر
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:قاسم روبین - ناهید - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1650 نسخه - 90000 ریال - 6 -22-5865-600-978 انتخاب
9- حواس پنجگانه: چگونه بو می‌کنیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 31 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
10- حواس پنجگانه: چگونه می‌چشیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8