لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (20)
تالیف (21)
ترجمه (14)
تهران (33)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی اندام‌ها: برای دانشجویان پزشکی، علوم توانبخشی، علوم ورزشی و علاقمندا شرکت در آزمون ورودی ...
نويسنده:کبری مهران‌نیا ؛ نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:فریدون سرگلزایی - امید - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -61-6423-964 انتخاب
2- آناتومی عمومی
نويسنده:محمدعلی نراقی ؛ نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده - نشر اشراقیه - 186 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 2 -50-6080-964 انتخاب
3- آناتومی جامع تنه پزشکی
نويسنده:حمیدرضا محمودزاده‌ثاقب ؛ نويسنده:زهرا حیدری ؛ نويسنده:محمدحسن کریم‌فر - اندیشمند - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -97-7657-964 انتخاب
4- اطلس آناتومی انسان
نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:مجید علی‌محمدی - انسان،نشر اشراقیه - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 500 نسخه - 89000 ریال - 9 -1-92946-964 انتخاب
5- اطلس آناتومی انسان
نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:مجید علی‌محمدی - انسان - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1100 نسخه - 53000 ریال - 9 -1-92946-964 انتخاب
6- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
7- آناتومی عمومی
نويسنده:محمدعلی نراقی ؛ نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده - برتر - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1100 نسخه - 19000 ریال - 3 -08-6467-964 انتخاب
8- اطلس آناتومی انسان
نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:مجید علی‌محمدی - انسان - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1225 نسخه - 67000 ریال - 9 -1-92946-964 انتخاب
9- آناتومی گری برای دانشجویان: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 6 -73-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: تنه
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 3 -74-7150-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4