لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
2- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
3- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:شیوا باقری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
4- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
5- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:شیوا باقری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1