لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (12)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول مدیریت ورزشی
نويسنده:اندی گیلنتین ؛ نويسنده:برایان کرو.آر ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 2 -5074-10-964-978 انتخاب
2- مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی
نويسنده:تریسی تیلور ؛ نويسنده:آلیسون جی دوهرتی ؛ نويسنده:پیتر مک‌گرا - حتمی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 292000 ریال - 9 -145-355-600-978 انتخاب
3- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
4- آموزش تکنیک‌های تنیس روی میز (از مبتدی تا پیشرفته)
نويسنده:رضا نیک‌بخش ؛ ويراستار:زهره محمدطاهری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -0459-10-964-978 انتخاب
5- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
6- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
7- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:شیوا باقری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
8- پدرگری از طریق ورزش و اوقات فراغت
نويسنده:تس کی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:فاطمه جعفری‌سیاوشانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -4878-10-964-978 انتخاب
9- برنامه‌ریزی و ارائه برنامه برای اوقات فراغت
نويسنده:روت‌وی راسل ؛ نويسنده:لین‌ام جیمیسون ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 5 -4687-10-964-978 انتخاب
10- تمرینات تلفیقی: تندرستی با فعالیت‌های روزانه
نويسنده:پتا بی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:عادل میرزایی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -2694-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2