لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (4)
تالیف (3)
ترجمه (14)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:شیوا باقری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
2- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
3- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
4- پدرگری از طریق ورزش و اوقات فراغت
نويسنده:تس کی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:فاطمه جعفری‌سیاوشانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 7 -4878-10-964-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی و ارائه برنامه برای اوقات فراغت
نويسنده:روت‌وی راسل ؛ نويسنده:لین‌ام جیمیسون ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 5 -4687-10-964-978 انتخاب
6- تمرینات طناب‌زدن: برنامه‌ها و تکنیک‌هایی برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد
نويسنده:بادلی لی ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ مترجم:شیوا باقری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -72-2585-964-978 انتخاب
7- استعدادیابی در ورزش
نويسنده:فرشاد تجاری ؛ نويسنده:رضا نیک‌بخش ؛ نويسنده:امیر شریف‌نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -1580-10-964-978 انتخاب
8- مدیریت ارتباطات ورزشی: مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:پال پدرسن ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - حتمی - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 249000 ریال - 2 -313-355-600-978 انتخاب
9- تربیت ‌بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:اکبر آفرینش‌خاکی ؛ نويسنده:عبدالعلی بنائی‌فر ؛ نويسنده:کیانوش شریفی‌آذر - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 0 -0309-10-964-978 انتخاب
10- پیشرفت‌هایی در روان‌شناسی ورزشی
نويسنده:تلمااس هرون ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 906 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 5 -2681-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2