لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (5)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملائکه و فرشتگان در قرآن کریم و سخنان ائمه اطهار
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - دانشجو - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 10000 ریال - 0 -038-543-964-978 انتخاب
2- مقاومت شرهانی مجموعه خاطراتی از جنگ تحمیلی
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -003-289-600-978 انتخاب
3- مدیریت دانش در سازمان‌ها (استراتژی - فرهنگ‌سازی - ساختاری)
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -019-289-600-978 انتخاب
4- انواری از نور الهی: "نور در قرآن، نهج‌البلاغه و ادعیه و سخنان بزرگان"
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 16000 ریال - 1 -37-6168-600-978 انتخاب
5- مقاومت شرهانی مجموعه خاطراتی از جنگ تحمیلی
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -003-289-600-978 انتخاب
6- مدیریت دانش در سازمان‌ها (استراتژی - فرهنگ‌سازی - ساختاری)
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 35000 ریال - 1 -019-289-600-978 انتخاب
7- قرب خدا به انسان "در قرآن کریم، نهج البلاغه، مفاتیح الجنان و سخنان بزرگان"
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 8 -38-6168-600-978 انتخاب
8- مقاومت شرهانی مجموعه خاطراتی از جنگ تحمیلی
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 0 -003-289-600-978 انتخاب
9- پیامدها و زیان‌های ایران در جنگ جهانی اول و دوم
نويسنده:محمدمسعود بهمنی - نظری - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 30000 ریال - 4 -018-289-600-978 انتخاب
10- منافقین در کمینگاه صیاد: نقش ارتش و شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد
گردآورنده:محمدمسعود بهمنی - ایران سبز - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 4 -12-7607-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3