لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (18)
تالیف (29)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر خانه‌داری
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - دارالکرامه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -6-91394-600-978 انتخاب
2- هنر خانه‌داری
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - دارالکرامه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 43000 ریال - 0 -6-91394-600-978 انتخاب
3- هنر خانه‌داری
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - دارالکرامه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
4- هنر آشپزی
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - بقیه العتره - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 43000 ریال - 0 -101-162-964-978 انتخاب
5- هنر خانه‌داری
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - دارالکرامه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
6- هنر خانه‌داری
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - آوای ترنم - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -3-94562-600-978 انتخاب
7- شهر قصه‌ها
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد ؛ نقاش:سمیرا سیف‌عسگری - دارالکرامه - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 4 -2-92030-600-978 انتخاب
8- هنر آشپزی
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - آوای ترنم - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 6 -4-94562-600-978 انتخاب
9- راز خلقت
نويسنده:مسعود سجودی ؛ نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - آوای ترنم - 576 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -9-94562-600-978 انتخاب
10- هنر آشپزی
نويسنده:فاطمه جعفری‌نژاد - بقیه العتره - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -101-162-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3