لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
2- داروها در ورزش (داروها و روش‌های غیرمجاز در ورزش)
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:عباس صادقی ؛ مترجم:فاطمه‌السادات حسینی - ورزش - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 300000 ریال - 3 -62-7356-600-978 انتخاب
3- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
4- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1