لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (8)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه ورزش و تمرین
نويسنده:پل بیشل ؛ نويسنده:اندی سیبسون ؛ نويسنده:جان تایلر - نشر ورزش - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -63-5796-600-978 انتخاب
2- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
3- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
4- 100 ایده برای آموزش و رشد خلاقیت
نويسنده:وندی باکت ؛ نويسنده:استیون باکت ؛ مترجم:نورعلی خواجوند - پژواک فرزان - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -7-92116-600-978 انتخاب
5- دانشنامه ورزش و تمرین
نويسنده:پل بیشل ؛ نويسنده:اندی سیبسون ؛ نويسنده:جان تایلر - نشر ورزش - 302 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -63-5796-600-978 انتخاب
6- چگونه به دلبند کوچکمان ادب بیاموزیم
نويسنده:سو کاولی ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - سفیر اردهال - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 1 -91-5127-600-978 انتخاب
7- چگونه به دلبند کوچکمان ادب بیاموزیم
نويسنده:سو کاولی ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - سفیر اردهال - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 1 -91-5127-600-978 انتخاب
8- کنترل رفتار
نويسنده:زهرا درویش‌نژاد - آرون - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 26000 ریال - 4 -106-231-964-978 انتخاب
9- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1