لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (34)
تالیف (24)
ترجمه (38)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی تاریخی به فلسفه علم (ویراست جدید با تجدیدنظر)
نويسنده:جان لازی ؛ مترجم:علی پایا ؛ مترجم:جلال بشارتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 200 نسخه - 300000 ریال - 0 -0291-02-600-978 انتخاب
2- سلولهای بنیادی مبانی، کاربردها و چالش‌ها
نويسنده:علی پایا ؛ ويراستار:فرهاد امام‌جمعه ؛ ويراستار:نازنین طالبی - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6 -64-7718-964-978 انتخاب
3- درآمدی تاریخی به فلسفه علم
نويسنده:جان لازی ؛ مترجم:علی پایا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 500 نسخه - 90000 ریال - 7 -260-459-964-978 انتخاب
4- نهادهای مولد اندیشه: موتور محرکی برای رشد در قرن بیست‌ویکم
نويسنده:علی پایا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 2 -21-7508-964 انتخاب
5- فناوری، فرهنگ و اخلاق
نويسنده:علی پایا ؛ ويراستار:مهسا صدیق - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -33-7718-964-978 انتخاب
6- کانت
نويسنده:راجر اسکروتن ؛ مترجم:علی پایا - طرح نو - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -51-7134-964 انتخاب
7- تحلیل کنش در منطق موقعیت: تاملاتی در فلسفه علوم اجتماعی کارل پوپر
نويسنده:رهبر محمودزاده ؛ مقدمه:علی پایا - طرح نقد - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -14-8582-600-978 انتخاب
8- درآمدی تاریخی به فلسفه علم
نويسنده:جان لازی ؛ مترجم:علی پایا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 500 نسخه - 38000 ریال - 3 -260-459-964 انتخاب
9- درآمدی تاریخی به فلسفه علم (ویراست جدید با تجدیدنظر)
نويسنده:جان لازی ؛ مترجم:علی پایا ؛ مترجم:جلال بشارتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 200 نسخه - 410000 ریال - 0 -0291-02-600-978 انتخاب
10- کانت
نويسنده:راجر اسکروتن ؛ مترجم:علی پایا - طرح نو - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 52000 ریال - 7 -51-7134-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7