ابزار وبمستر

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (16)
تاليف (31)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (31) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- جرایم علیه اموال و مالکیت
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 340000 ريال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
2- محشای قانون جرایم رایانه‌ای
محمدرضا الهی‌منش ؛ ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ريال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
3- محشای قانون جرایم رایانه‌ای "مواد الحاقی به قوانین تعزیرات و آیین دادرسی کیفری"
محمدرضا الهی‌منش ؛ ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ريال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
4- کلیات حقوق جزا
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ريال - 6 -900-193-600-978 انتخاب
5- حقوق کیفری عمومی 1
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 2 -739-193-600-978 انتخاب
6- اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری
محمدرضا الهی‌منش ؛ وحید پایان ؛ معصومه خدنگ - مجد - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ريال - 0 -986-193-600-978 انتخاب
7- آئین دادرسی کیفری
محمدرضا الهی‌منش ؛ محمدمهدی رحیمی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ريال - 2 -854-193-600-978 انتخاب
8- جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ريال - 0 -858-193-600-978 انتخاب
9- مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، داروئی و بهداشتی
تدوين:شهریار اسلامی‌تبار ؛ محمدرضا الهی‌منش - مجد - 1200 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 7 -07-2955-964-978 انتخاب
10- محشای قانون جرایم رایانه‌ای
محمدرضا الهی‌منش ؛ ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ريال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]