ابزار وبمستر

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (16)
تاليف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (30) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن (در حقوق ایران و فرانسه)
محمدرضا الهی‌منش - مجد - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ريال - 7 -015-193-600-978 انتخاب
2- قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن (در حقوق ایران و فرانسه)
محمدرضا الهی‌منش - مجد - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 150000 ريال - 7 -015-193-600-978 انتخاب
3- جرایم علیه اشخاص
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ريال - 4 -131-193-600-978 انتخاب
4- کلیات حقوق جزا
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ريال - 6 -900-193-600-978 انتخاب
5- حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
محمدرضا الهی‌منش - مجد - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ريال - 3 -18-2955-964-978 انتخاب
6- جرایم علیه اشخاص
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 494 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 350000 ريال - 4 -131-193-600-978 انتخاب
7- حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
محمدرضا الهی‌منش - مجد - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 55000 ريال - 3 -18-2955-964-978 انتخاب
8- محشای قانون جرایم رایانه‌ای
محمدرضا الهی‌منش ؛ ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 90000 ريال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
9- محشای قانون جرایم رایانه‌ای
محمدرضا الهی‌منش ؛ ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ريال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
10- جرایم علیه اموال و مالکیت
محمدرضا الهی‌منش ؛ محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 180000 ريال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]