لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (0)
تالیف (26)
ترجمه (1)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدن‌سازی تخصصی شنا
نويسنده:دیو سالو ؛ نويسنده:اسکات‌ا ریوالد ؛ مترجم:علی امامی - مجمع - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 150000 ریال - 0 -27-6625-600-978 انتخاب
2- آشنایی با بناهای آرامگاهی امامزاده‌ها
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 1 -2-90541-600-978 انتخاب
3- مدیریت آراستگی: انتخاب وسایل کاربردی و تزیینی پوشاک و لباس
نويسنده:زهرا قریشی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع - مجمع - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 0 -5-92264-600-978 انتخاب
4- شناسایی و تحقیق در بناهای آرامگاهی امامزاده‌ها
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 8 -3-90541-600-978 انتخاب
5- مدیریت کارآفرینی کاربردی: مدیریت کارآفرینی و کسب و کار
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 154 صفحه - جلد 61 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 8 -05-6625-600-978 انتخاب
6- جامعه‌شناسی عمومی
نويسنده:اعظم شیرویی ؛ نويسنده:زیبا آیینی ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 4 -61-6625-600-978 انتخاب
7- آشنایی با آستان مقدس امامزاده‌ زید (ع)
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 5 -4-90541-600-978 انتخاب
8- مدیریت کارآفرینی کاربردی: طرح کسب و کار و امکان سنجی
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 96 صفحه - جلد 62 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 5 -06-6625-600-978 انتخاب
9- تربیت بدنی عمومی یک (مطابق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:رضا صادقی - مجمع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 3 -55-6625-600-978 انتخاب
10- مدیریت کارآفرینی کاربردی: خلاقیت و نوآوری
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 96 صفحه - جلد 63 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 2 -07-6625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3