لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (26)
ترجمه (2)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت آراستگی: انتخاب پوشش‌های اسلامی زیبا
نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 8 -9-92264-600-978 انتخاب
2- اصول و مبانی رپنر
نويسنده:افشین حقیقی ؛ نويسنده:انوشیروان آریامنش ؛ نويسنده:علی حقیقی - مجمع - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 4 -32-6625-600-978 انتخاب
3- مدیریت آراستگی: انتخاب پوشاک و لباس بانوان
نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 6 -3-92264-600-978 انتخاب
4- اصول و مبانی مکانیک دوچرخه‌سواری
نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ نويسنده:رعنا ابراهیمی ؛ نويسنده:نغمه کریمی‌نژاد - مجمع - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 290000 ریال - 4 -16-6625-600-978 انتخاب
5- مدیریت سبک زندگی
نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 5 -0-92264-600-978 انتخاب
6- اصول طراحی برنامه‌های تمرین مقاومتی از کودکی تا بلوغ
نويسنده:علی‌رضا ربانی ؛ نويسنده:مجید گرک‌یراق ؛ ويراستار:محمدرضا مجمع - مجمع - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 80000 ریال - 4 -29-6625-600-978 انتخاب
7- مدیریت کارآفرینی کاربردی: مدیریت کارآفرینی و کسب و کار
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 154 صفحه - جلد 61 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 8 -05-6625-600-978 انتخاب
8- بدن‌سازی تخصصی شنا
نويسنده:دیو سالو ؛ نويسنده:اسکات‌ا ریوالد ؛ مترجم:علی امامی - مجمع - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 150000 ریال - 0 -27-6625-600-978 انتخاب
9- مدیریت آراستگی: مدیریت خرید پوشاک و لباس
نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 7 -6-92264-600-978 انتخاب
10- اصول و مبانی مهارت‌های دوچرخه‌سواری
نويسنده:ادگار شمعونیان ؛ نويسنده:رعنا ابراهیمی ؛ نويسنده:نغمه کریمی‌نژاد - مجمع - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 290000 ریال - 8 -18-6625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3