لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (0)
تالیف (26)
ترجمه (2)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با بناهای آرامگاهی امامزاده‌ها
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 1 -2-90541-600-978 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی یک (مطابق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:رضا صادقی - مجمع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 3 -55-6625-600-978 انتخاب
3- مدیریت آراستگی: هنر صنعت پوشاک و لباس
نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 3 -00-6625-600-978 انتخاب
4- مدیریت کارآفرینی کاربردی: خلاقیت و نوآوری
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 96 صفحه - جلد 63 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 2 -07-6625-600-978 انتخاب
5- آشنایی با آستان مقدس امامزاده‌ زید (ع)
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 5 -4-90541-600-978 انتخاب
6- مدیریت آراستگی: انتخاب پوشاک و لباس آقایان
نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 875000 ریال - 3 -4-92264-600-978 انتخاب
7- شناسایی و تحقیق در بناهای آرامگاهی امامزاده‌ها
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 8 -3-90541-600-978 انتخاب
8- مهارت سخن گفتن (سخنوری، سخن‌گویی، مذاکره، مصاحبه و گویندگی حرفه‌ای)
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:لیلا ایزدپرست - مجمع - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 190000 ریال - 9 -66-6625-600-978 انتخاب
9- مدیریت آراستگی: انتخاب پوشاک و لباس
نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 9 -2-92264-600-978 انتخاب
10- مدیریت کارآفرینی کاربردی: مدیریت کارآفرینی و کسب و کار
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 154 صفحه - جلد 61 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 8 -05-6625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3