لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزشی ویژه مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 496 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -07-5319-600-978 انتخاب
2- تمرینات آمادگی عضلانی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ تدوين:مهدی صادقی - ورزش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1250 نسخه - 150000 ریال - 9 -31-7356-600-978 انتخاب
3- تغذیه و رهنمودهای تندرستی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ تدوين:مهدی صادقی ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی - ورزش - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -00-7356-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 400000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش: راهنمای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - حتمی - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 5 -156-355-600-978 انتخاب
6- تناسب اندام: راهنمای علمی کاربردی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ تدوين:مهدی صادقی - نشر ورزش - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -06-7356-600-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 299000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
8- تمرینات آمادگی عضلانی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ تدوين:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -31-7356-600-978 انتخاب
9- تمرینات آمادگی عضلانی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ تدوين:مهدی صادقی - ورزش - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 9 -31-7356-600-978 انتخاب
10- تناسب اندام: راهنمای علمی کاربردی
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ مترجم:سیدحسن جلالی - نشر ورزش - 256 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 6 -89-5796-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2