لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (4)
تهران (8)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 400000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
2- مواد مخدر و روان‌گردان و فرزندان ما: سوء مصرف چه موادی سلامت فرزندان ما را در جامعه تهدید می‌کند؟
نويسنده:حامد اختیاری ؛ نويسنده:هانیه عدالتی ؛ ويراستار:صدیقه مولازاده - مهر و ماه نو - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 3 -22-2532-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
4- مواد مخدر و روان‌گردان و فرزندان ما: سوء مصرف چه موادی سلامت فرزندان ما را در جامعه تهدید می‌کند؟
نويسنده:حامد اختیاری ؛ نويسنده:هانیه عدالتی ؛ ويراستار:صدیقه مولازاده - مهرسا - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 3 -22-6591-600-978 انتخاب
5- نقوش و نمادهای اساطیری آب در آثار شاخص هنر ایران باستان و بین‌النهرین
نويسنده:الیاس صفاران ؛ نويسنده:غلامعلی حاتم ؛ نويسنده:مریم بخشی - فراونگ - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -9-95764-600-978 انتخاب
6- اعتیاد و فرزندان ما: چگونه فرزندانی دور از اعتیاد و سوء مصرف مواد داشته باشیم؟
نويسنده:حامد اختیاری ؛ نويسنده:فاطمه دهقانی‌آرانی ؛ ويراستار:محمدرضا محمدی - مهرسا - 64 صفحه - جعبه ای (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 0 -23-6591-600-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 299000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
8- مواد مخدر و روان‌گردان و فرزندان ما: سوء مصرف چه موادی سلامت فرزندان ما را در جامعه تهدید می‌کند؟
نويسنده:حامد اختیاری ؛ نويسنده:هانیه عدالتی ؛ ويراستار:صدیقه مولازاده - مهرسا - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 3 -22-6591-600-978 انتخاب
9- تئوری عشق و کتاب کار درمان عشق
نويسنده:جیل پیتون ؛ مترجم:مرضیه بخارائیان ؛ مترجم:مریم بخشی - آوای رعنا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -99-2578-964-978 انتخاب
10- کودکان و سوگ
نويسنده:جیمزویلیام وردن ؛ مترجم:حسن‌رضا محمدی‌محجوب ؛ مترجم:الهام دانشمندی - مولفین طلایی - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -59-5587-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1