لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (8)
تالیف (8)
ترجمه (8)
تهران (14)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 400000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
2- آشپزی سنتی پانیذ
نويسنده:سمیرا جنت‌دوست ؛ مترجم:حامد پاشاپور ؛ ويراستار:مریم ملایی - سمیرا جنت‌دوست - 382 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 5 -4990-04-964-978 انتخاب
3- آشپزی سنتی پانیذ
نويسنده:سمیرا جنت‌دوست ؛ مترجم:حامد پاشاپور ؛ ويراستار:مریم ملایی - سمیرا جنت‌دوست - 420 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 9 -4989-04-964-978 انتخاب
4- روش تحقیق در تربیت بدنی
نويسنده:رضا بخشی‌مشهدلو ؛ نويسنده:موسی عبدالباقی ؛ نويسنده:زهرا کیوانی‌هفشجانی - نایاب - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 3 -67-8044-600-978 انتخاب
5- آشپزی سنتی پانیذ
نويسنده:سمیرا جنت‌دوست ؛ مترجم:حامد پاشاپور ؛ ويراستار:مریم ملایی - سمیرا جنت‌دوست - 802 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 5 -4990-04-964-978 انتخاب
6- گربه و موش
نويسنده:محمدبن‌حسین شیخ‌بهایی ؛ مقدمه:مجید ملایی ؛ ويراستار:مریم ملایی - خسرو شیرین - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 1 -82-5813-600-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 299000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
9- بوستان سعدی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:محمدعلی فروغی ؛ ويراستار:مریم ملایی - خسرو شیرین - 242 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 6 -61-5813-600-978 انتخاب
10- گلستان سعدی
شاعر:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی ؛ مصحح:محمدعلی فروغی ؛ ويراستار:مریم ملایی - خسرو شیرین - 200 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 130000 ریال - 9 -60-5813-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2