لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (18)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه پیشگیری از اعتیاد: سوء مصرف مواد و ایدز: حقایقی برای نوجوانان و خانواده‌ها
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - (در25جلد ) - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 7 -50-5070-600-978 انتخاب
2- مجموعه پیشگیری از اعتیاد: داروهای غیرتجویزی (مسکن‌ها، آرام‌بخش‌ها و داروهای محرک)
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - (در25جلد ) - جلد 7 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 9 -56-5070-600-978 انتخاب
3- استروئیدها (مواد نیروزا)
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 3 -61-5070-600-978 انتخاب
4- مجموعه پیشگیری از اعتیاد: نیکوتین: حقایقی برای نوجوانان و خانواده‌ها
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 48 صفحه - (در25جلد ) - جلد 12 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 0 -59-5070-600-978 انتخاب
5- راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 4 -64-5070-600-978 انتخاب
6- مجموعه پیشگیری از اعتیاد
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2200 نسخه - 200000 ریال - 5 -132-250-600-978 انتخاب
7- مجموعه پیشگیری از اعتیاد: مواد توهم‌زا (PCP,LSD): حقایقی برای نوجوانان و خانواده‌ها
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - (در25جلد ) - جلد 8 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 0 -62-5070-600-978 انتخاب
8- الکل
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 4 -51-5070-600-978 انتخاب
9- مجموعه پیشگیری از اعتیاد: کانابیس‌ها (ماری‌جوانا و حشیش): حقایقی برای نوجوانان و خانواده‌ها
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 48 صفحه - (در25جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 3 -58-5070-600-978 انتخاب
10- تریاک
نويسنده:علیرضا جزایری ؛ نويسنده:لیلا سلیمانی‌نیا - دانژه - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 7 -63-5070-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4