لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(195)
چاپ مجدد (337)
تالیف (13)
ترجمه (519)
تهران (474)
شهرستان (58)
كودك و نوجوان (528)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (532) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دخترک کبریت فروش
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بینایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 33000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- افسانه‌های پریان
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:رضا موسوی - سحوری - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3500 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
3- قصه‌های شیرین جهان (جلدهای 10 تا 1): دخترک کبریت‌فروش، شنل‌قرمزی، جادوگر شهر از، لباس جدید پادشاه، دختر که از ماه آمد، ملکه برفی، شنگول و منگول ...
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بینایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 2200 نسخه - 140000 ریال - 6 -517-417-964-978 انتخاب
4- داستانها و افسانه‌های مغرب زمین
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مجید میرزامحمدی - نهال نویدان - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 8 -8-90046-964 انتخاب
5- دخترک کبریت فروش
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بینایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 30000 نسخه - 1500 ریال - 8 -076-417-964 انتخاب
6- قصه‌های اندرسون
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:سارا افراز - کارگاه فیلم و گرافیک سپاس - 230 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 9 -0-92574-600-978 انتخاب
7- دختر باغ آرزو
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ بازنويسي:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:نسرین خسروی - توکا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 964-6645-02-X انتخاب
8- لباس جدید امپراطور
نويسنده:اودری دالی ؛ نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 2 -14-2886-964-978 انتخاب
9- دخترک کبریت فروش
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بینایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 8 -076-417-964 انتخاب
10- افسانه‌های پریان
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:رضا موسوی - باربد - 128 صفحه - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 6000 نسخه - 3500 ریال - 2 -50-6381-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 54