لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(197)
چاپ مجدد (338)
تالیف (13)
ترجمه (522)
تهران (478)
شهرستان (57)
كودك و نوجوان (533)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (535) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دخترک کبریت فروش
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بینایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 33000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- درخت کاج و دو داستان دیگر
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:محسن سلیمانی ؛ نقاش:ناصر عزیزی - گل - 47 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
3- صندوق پرنده: داستانهایی از هانس کریستین اندرسن
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:رویا گیلانی - ارغوان - 127 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 7000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- دخترک کبریت فروش
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بنیایی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 24 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1372 - 33000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
5- گل آمد، گل آمد
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:پروین دولت‌آبادی ؛ عكاس:شهرزاد اسفرجانی - راهگشا - 16 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1372 - 20000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
6- اردک زشت
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مهرداد مهرین - خشایار - 16 صفحه - (در1جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1372 - 20000 نسخه - 225 ریال - انتخاب
7- توپ و فرفره
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ نقاش:الیزابت نیمان - کارگاه نشر - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 15000 نسخه - 480 ریال - انتخاب
8- هرچه پیرمرد بکند درست است
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:ناصر ایرانی ؛ نقاش:مهدی صلصالی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 24 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
9- دخترک کبریت فروش
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بنیایی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 33000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
10- دخترک کبریت فروش
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:مریم بینایی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 33000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 54