لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(86)
چاپ مجدد (104)
تالیف (4)
ترجمه (186)
تهران (190)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قدرت و غلبه بر اجسام سخت در هنرهای رزمی
نويسنده:پوگیل گوان ؛ مترجم:ژیلا پویان - بوستان - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 70000 ریال - 9 -49-6189-600-978 انتخاب
2- آموزش فوتبال توسط پله
نويسنده: پله ؛ مترجم:ژیلا پویان - موسسه انتشارات دانش - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1386 - 2500 نسخه - 18000 ریال - 7 -18-6549-964 انتخاب
3- شوتوکان کاراته (بین‌المللی): گان کاکو - جیون
نويسنده:ماساتوشی ناکایاما ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 160 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 1 -071-449-964 انتخاب
4- گرامر "پایه" انگلیسی
نويسنده:بتی‌اسکرمپفر آزار ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 964-449-024-X انتخاب
5- پرورش اندام نوین 1
نويسنده:جوویدرز فلکس ؛ مترجم:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 66 صفحه - جلد 3 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5100 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
6- 100 روش پیشرفته حرفه‌ای در پرورش اندام
نويسنده:الینگتون داردن ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 0 -015-449-964 انتخاب
7- لذت فوتبال
نويسنده: کتابخانه گروست انگلستان ؛ مترجم:ژیلا پویان - فرازمان - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 150 نسخه - 160000 ریال - 7 -3-94458-600-978 انتخاب
8- بهترین کاراته (بست کاراته) جامع
نويسنده:ماساتوشی ناکایاما ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 159 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- لذت فوتبال
مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 169 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
10- آموزش تمرینات با وزنه
نويسنده:ریچارد برگر ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19