لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(86)
چاپ مجدد (102)
تالیف (4)
ترجمه (184)
تهران (188)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (188) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات با وزنه: برای رشته‌های مختلف ورزشی
نويسنده:بیل تنکرد ؛ نويسنده:جف تنکرد ؛ به‌اهتمام:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 9 -016-449-964 انتخاب
2- آموزش اصول کومیته شوتوکان کاراته بین‌المللی
نويسنده:ماساتوشی ناکایاما ؛ مترجم:ژیلا پویان - نگاه بوستان - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 70000 ریال - 8 -1-94972-600-978 انتخاب
3- مجموعه بافتنی نوین
نويسنده:سو برادلی ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 10000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
4- کودو کان جودو
نويسنده:جی‌گورو کانو ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 298 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 5000 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
5- جودو، از زبان کودوکان
نويسنده:جی‌گورو کانو ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 2 -028-449-964 انتخاب
6- آموزش باسایی کان کو شوتوکان کاراته بین‌المللی
نويسنده:ماساتوشی ناکایاما ؛ مترجم:ژیلا پویان - نگاه بوستان - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 300 نسخه - 90000 ریال - 9 -4-94972-600-978 انتخاب
7- موفقیت در والیبال
نويسنده:دان آنتونی ؛ مترجم:ژیلا پویان - موسسه انتشارات دانش - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -12-6549-964-978 انتخاب
8- پرورش اندام نوین 3
نويسنده:جوویدرز فلکس ؛ مترجم:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ باهمكاري:ژیلا پویان - علم و ورزش - 80 صفحه - جلد 2 - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
9- شوتوکان کاراته (بین‌المللی): امپی - هانگتسو - جی‌ته
نويسنده:ماساتوشی ناکایاما ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 158 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 3 -070-449-964 انتخاب
10- مقررات داوری و قوانین بین‌المللی مسابقات جودو
نويسنده: فدراسیون‌بین‌المللی‌جودو ؛ مترجم:ژیلا پویان - علم و ورزش - 78 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19