لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (3)
تالیف (23)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کاربردی نرم‌افزار Microsoft Project 2010
نويسنده:فاطمه جاذبی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - یاد عارف - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -11-7284-600-978 انتخاب
2- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در یکپارچه‌سازی مدیریت پروژه با تاکید بر نگرش PMI
نويسنده:سیاوش سرودی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - یاد عارف - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -80-7667-964-978 انتخاب
3- قوانین حاکم بر پروژه
نويسنده:فاطمه جاذبی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - یاد عارف - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 9 -73-7667-964-978 انتخاب
4- مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها)
نويسنده:احمدعلی یزدانپناه ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:صالح محمدی‌بلبان‌آباد - کلک زرین،به‌آوران - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 49000 ریال - 6 -03-5516-600-978 انتخاب
5- کیفیت زندگی کاری (ضرورت بالندگی کارکنان در سازمان‌ها)
نويسنده:محمدحسن پرداختچی ؛ نويسنده:محمد قهرمانی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - به‌آوران،کتاب پدیده،کلک زرین - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 45000 ریال - 8 -09-5516-600-978 انتخاب
6- اصول و فنون نظارت بر اجرا
نويسنده:فاطمه جاذبی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - به‌آوران،کلک زرین - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 6 -74-5516-600-978 انتخاب
7- مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها)
نويسنده:احمدعلی یزدانپناه ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:صالح محمدی‌بلبان‌آباد - اساتید دانشگاه - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 3 -7-96959-600-978 انتخاب
8- راهنمای جامع نرم‌افزار Microsoft Project 2010
نويسنده:فاطمه جاذبی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - به‌آوران - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 6 -20-6109-600-978 انتخاب
9- کیفیت زندگی کاری (ضرورت بالندگی کارکنان در سازمان‌ها)
نويسنده:محمدحسن پرداختچی ؛ نويسنده:محمد قهرمانی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - یاد عارف - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -21-7284-600-978 انتخاب
10- مستندسازی تجربیات مدیران (گامی در جهت تعالی دانش مدیران)
نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:مریم اسلامیان - اساتید دانشگاه - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -9-96959-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3