لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها)
نويسنده:احمدعلی یزدانپناه ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:صالح محمدی‌بلبان‌آباد - یاد عارف - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -17-7284-600-978 انتخاب
2- مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها)
نويسنده:احمدعلی یزدانپناه ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:صالح محمدی‌بلبان‌آباد - اساتید دانشگاه - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 3 -7-96959-600-978 انتخاب
3- مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها)
نويسنده:احمدعلی یزدانپناه ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:صالح محمدی‌بلبان‌آباد - کلک زرین،به‌آوران - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 49000 ریال - 6 -03-5516-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1