ابزار وبمستر

چاپ اول(117)
چاپ مجدد (168)
تاليف (283)
ترجمه (2)
تهران (275)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (285) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- تاریخ ایران
حسن پیرنیا ؛ عباس اقبال‌آشتیانی - نیک فرجام،سپهر ادب - 832 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 185000 ريال - 8 -72-9913-964-978 انتخاب
2- تاریخ ایران: از آغاز تا انقراض ساسانیان (جلد 1و2)
حسن پیرنیا ؛ عباس اقبال‌آشتیانی - بهزاد - 994 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3 -40-5959-964 انتخاب
3- تاریخ کامل ایران (از گذشته تا به امروز): از آغاز تا انقراض قاجاریه، به انضمام تاریخ پیشدادیان و سلسله پهلوی تا عصر حاضر 1382
حسن پیرنیا ؛ عباس اقبال‌آشتیانی ؛ به‌اهتمام:سعید قانعی - گلستان شاعران،مهتاب - 802 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 3300 نسخه - 0 -9-93460-964 انتخاب
4- تاریخ ایران: از آغاز تا انقراض ساسانیان، از صدر اسلام تا انقراض قاجایه (جلد 1 و 2)
حسن پیرنیا ؛ عباس اقبال‌آشتیانی - بهزاد - 994 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 5000 نسخه - 59500 ريال - 3 -40-5959-964 انتخاب
5- تاریخ کامل ایران
حسن پیرنیا ؛ عباس اقبال‌آشتیانی ؛ پرویز بابایی - موسسه انتشارات نگاه - 1124 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 98000 ريال - 7 -332-351-964 انتخاب
6- تاریخ ایران قبل از اسلام (ایران قدیم)، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان
حسن پیرنیا - نشر نامک - 306 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 1000 نسخه - 45000 ريال - 0 -22-6895-964 انتخاب
7- تاریخ ایران قبل از اسلام (ایران قدیم)، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان
حسن پیرنیا - نشر نامک - 308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 0 -22-6895-964 انتخاب
8- تاریخ مفصل ایران (از آغاز تا پایان سلسله پهلوی)
حسن پیرنیا ؛ عباس اقبال‌آشتیانی ؛ مصحح:میترا مهرآبادی - دنیای کتاب - 1202 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 195000 ريال - 0 -200-346-964-978 انتخاب
9- ایران قدیم: تاریخ مختصر ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان
حسن پیرنیا - اساطیر - 296 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 700 نسخه - 150000 ريال - 9 -021-331-964-978 انتخاب
10- تاریخ ایران قبل از اسلام (ایران قدیم)، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان
حسن پیرنیا ؛ عباس اقبال‌آشتیانی - نگارستان کتاب - 314 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 45000 ريال - 8 -48-8155-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]