لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرشته‌شناسی در آیین اشراق
نويسنده:حامده خادم ؛ ويراستار:سارا خادم - ناظری - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -5-90109-600-978 انتخاب
2- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه‌گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 290000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
3- طراحی بنیادهای فرهنگی با رویکرد زمینه گرایی (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:سارا پاکدامن ؛ نويسنده:مهدی ابراهیم‌زاده - گوهر دانش - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 1 -141-164-600-978 انتخاب
4- فرشته‌شناسی در آیین اشراق
نويسنده:حامده خادم ؛ ويراستار:سارا خادم - ناظری - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -5-90109-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1