لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (8)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 308 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 170000 ریال - 5 -23-8887-964-978 انتخاب
2- تعمیرکار چیلر تراکمی
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 262 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 8 -19-8887-964-978 انتخاب
3- نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره‌ای و اسپلیت
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 7 -29-8887-964-978 انتخاب
4- نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره‌ای و اسپلیت
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 298 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 500000 ریال - 1 -47-8887-964-978 انتخاب
5- کولرهای MPS و VRV/F
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -0-91115-964-978 انتخاب
6- تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری
تدوين:علی میاح - انسانکده - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 2 -1-90222-600-978 انتخاب
7- نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره‌ای و اسپلیت
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 7 -29-8887-964-978 انتخاب
8- تعمیرکار دستگاه‌های سردکننده خانگی و تجاری
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 346 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 550000 ریال - 8 -51-8887-964-978 انتخاب
9- تعمیرکار دستگاه‌های سردکننده خانگی و تجاری
نويسنده:علی میاح - کیفیت - 344 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 8 -51-8887-964-978 انتخاب
10- تعمیرکار چیلر تراکمی (کد استاندارد 69/70/1/1-9 640 ساعت)
نويسنده:علی میاح - مطبوعات دینی - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 245000 ریال - 5 -049-145-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3