لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهانی شدن حقوق کیفری اطفال بزه‌کار
نويسنده:یاسمن خواجه‌نوری - میزان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -855-511-964-978 انتخاب
2- پژوهش‌های جرم‌شناسی در ایران
به‌اهتمام:یاسمن خواجه‌نوری ؛ به‌اهتمام:احمد احمدی ؛ مقدمه:جعفر کوشا - دادگستر - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -52-2626-964-978 انتخاب
3- تازه‌های علوم جنایی: مجموعه مقاله‌ها
نويسنده:لیلاسادات اسدی ؛ نويسنده:جلیل امیدی ؛ نويسنده:امیر ایروانیان - میزان - 1304 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 270000 ریال - 8 -167-511-964-978 انتخاب
4- تازه‌های علوم جنایی: مجموعه مقاله‌ها
نويسنده:لیلاسادات اسدی ؛ نويسنده:جلیل امیدی ؛ نويسنده:امیر ایروانیان - میزان - 1312 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 8 -167-511-964-978 انتخاب
5- متن اصلی قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه ر
تدوين:نسترن اوجانی ؛ زيرنظر:یاسمن خواجه‌نوری - گام حق،کتاب آوا - 284 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 7 -2-94758-600-978 انتخاب
6- سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی‏‫: مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی سیاست جنایی ایران در زمینه جرایم اقتصادی، ...
نويسنده:شهرام ابراهیمی ؛ نويسنده:سیدمهدی احمدی‌موسوی ؛ نويسنده:حمید بهره‌مند - میزان - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 4 -021-212-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1