لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (14)
تالیف (21)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش قرائت و تجويد قرآن (2): تجويد قرآن كريم
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:علی قاسمی - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 4 -27-7550-600-978 انتخاب
2- آموزش قرآن: روان‌خوانی و تجوید
نويسنده:علی حبیبی ؛ نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:ابوالفضل علامی - زمزم هدایت - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 8 -173-246-964-978 انتخاب
3- مبانی وقف و ابتدا
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 190000 ریال - 8 -34-8961-964-978 انتخاب
4- مبانی وقف و ابتدا
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ریال - 8 -34-8961-964-978 انتخاب
5- آموزش قرائت قرآن کریم (1): روان‌خوانی قرآن کریم و صحت قرائت
نويسنده:علی قاسمی ؛ زيرنظر:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -05-7550-600-978 انتخاب
6- آموزش قرائت و تجوید قرآن (2)
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:علی قاسمی - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 4 -27-7550-600-978 انتخاب
7- آموزش قرائت قرآن (1) (درست‌خوانی)
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:حسین اسدی ؛ نويسنده:علی قاسمی - زائر آستان مقدس - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 300 نسخه - 220000 ریال - 5 -23-6401-964-978 انتخاب
8- آموزش قرائت قرآن (1) (درست‌خوانی)
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:حسین اسدی ؛ نويسنده:علی قاسمی - زائر آستان مقدس - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 5 -23-6401-964-978 انتخاب
9- آموزش قرائت و تجوید قرآن (2)
نويسنده:محمدرضا شهیدی‌پور ؛ نويسنده:علی قاسمی - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 4 -27-7550-600-978 انتخاب
10- آموزش قرائت قرآن کریم (1): روان‌خوانی قرآن کریم و صحت قرائت نماز
نويسنده:علی قاسمی ؛ زيرنظر:محمدرضا شهیدی‌پور - مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 251 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 180000 ریال - 2 -05-7550-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3