لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (12)
تهران (11)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
2- اصول تمرینات کششی (تمرینات کششی و انعطاف‌پذیری برای ورزش، زندگی روازنه و پیشگیری از آسیب‌ها)
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرنوش فطروسی ؛ نويسنده:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 0 -058-206-964-978 انتخاب
3- بیلی - 3 (استفاده بالینی و تفسیر)
نويسنده:لارنس‌جی. وایس ؛ نويسنده:تامس اوکلند ؛ نويسنده:گلن‌پی. آیلوارد - طنین دانش - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -63-8319-600-978 انتخاب
4- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
5- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 99000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
6- اصول تمرینات کششی (تمرینات کششی و انعطاف‌پذیری برای ورزش، زندگی روازنه و پیشگیری از آسیب‌ها)
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرنوش فطروسی ؛ نويسنده:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -058-206-964-978 انتخاب
7- اصول تمرینات کششی (تمرینات کششی و انعطاف‌پذیری برای ورزش، زندگی روازنه و پیشگیری از آسیب‌ها)
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرنوش فطروسی ؛ نويسنده:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 139000 ریال - 0 -058-206-964-978 انتخاب
8- پژوهش‌های ورزشی: راه‌حل‌های تحلیل با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس. اس
نويسنده:جی‌پی ورما ؛ مترجم:امیر شمس ؛ مترجم:مصطفی افشاری - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 2 -08-8930-600-978 انتخاب
9- تمرینات بدنسازی با توپ (استفاده آسان - راهنمایی برای بدنسازی دستورالعمل‌های گام به گام طرفداران و مبتدیان...
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،ورزش - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 139000 ریال - 9 -055-206-964-978 انتخاب
10- اصول تمرینات کششی (تمرینات کششی و انعطاف‌پذیری برای ورزش، زندگی روازنه و پیشگیری از آسیب‌ها)
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرنوش فطروسی ؛ نويسنده:ماندانا سنگاری - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 0 -058-206-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2